Algemene voorwaarden en Auteursrechten van Elle-Naturelle

elle-naturelle.be is een onderdeel van:

Kijk Kies Koop B.V
Oder 20, Unit A6426, 2491DC
KVK: 82548714
BTW:NL862514502B01i
info@donnykingmedia.be

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van elle-naturelle.be. Het (verder) gebruik van elle-naturelle.be impliceert acceptatie van de voorwaarden door de gebruiker. Elle Naturelle behoudt zich het recht voor om elle-naturelle.be en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen en / of te vervangen. Bezoek deze pagina op elle-naturelle.be/conditions daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volledige elle-naturelle.be-website en elk gebruik, inclusief elk gebruik dat hiermee verband houdt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van elle-naturelle.be, inclusief de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Elle-Naturelle en zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Behalve voor persoonlijk gebruik van elle-naturelle.be, mag niets van elle-naturelle.be op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Elle-Naturelle. U kopieert, vermenigvuldigt, verspreidt, exploiteert commercieel niet, en maakt geen andere winst of winst uit dergelijke materialen, noch zult u derden helpen of faciliteren bij de acties zoals hierboven vermeld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie over elle-naturelle.be is bedoeld voor commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typografische fouten voorbehouden. Elle-Naturelle doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op elle-naturelle.be zo volledig en nauwkeurig mogelijk is. Elle-Naturelle sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor informatie verstrekt op elle-naturelle.be en elk gebruik van deze informatie.

Beschikbaarheid:

Elle-Naturelle spant zich in om elle-naturelle.be zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van elle-naturelle.be

Herroepingsrecht:

Bij aankoop van een gangbang-ticket en dus het reserveren van een plaats voor een gangbang, heeft de klant geen herroepingsrecht.

Tickets zijn ook niet inwisselbaar.

Hyperlinks:

Hyperlinks op elle-naturelle.be kunnen leiden tot websites en / of servers die worden onderhouden door anderen dan Elle-Naturelle. Elle-Naturelle biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op websites die niet worden onderhouden door Elle-Naturelle, de informatie op websites waarnaar wordt verwezen op elle-naturelle.be en / of de informatie op websites die verwijzen naar elle-naturelle.be.

Terugkoppeling

Als onderdeel van ons streven naar excellentie verwelkomt Elle-Naturelle uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle bepalingen en voorwaarden die worden vermeld in de huidige Algemene voorwaarden. Om een bijdrage te leveren met uw commentaar / suggestie, stuur een e-mail naar: info@donnykingmedia.be